Polish English German Spanish


Działalność pozalekcyjna

 • SZKOLNA GRUPA AMNESTY INTERNATIONAL   ( 5 artykułów )

  Rok szkolny 2010/2011 był pierwszym rokiem działalności Szkolnej Grupy Amnety International nr. 140 w Liceum im. Karola Holteia w Obornikach Śląskich. W naszej szkolnej grupie początkowo czynnie działo 6 osób. Sympatyków wśród uczniów zawsze jest wielu, w zależności od przeprowadzanej kampanii włączają się w nie różne osoby z różnych klas. W Maratonie Pisania Lisów bierze udział cała szkoła.

  __________________________________________________________________________

 • KOŁO BIOLOGICZNE   ( 5 artykułów )

  __________________________________________________________________________

 • WOLONTARIAT   ( 7 artykułów )

  __________________________________________________________________________

 • AKCJA PROZDROWOTNA   ( 2 artykułów )

  W naszej szkole organizuje się akcje prozdrowotne, które polegają między innymi na propagowaniu zdrowego i racjonalnego sposobu odżywiania się.

  __________________________________________________________________________

 • GEOGRAFIA   ( 2 artykułów )