Polish English German Spanish


Klasy Pierwsze

WAŻNE TERMINY

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Liceum Ogólnokształcącego

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Szanowni Kandydaci do szkół wchodzących w skład PZS w Obornikach Śląskich,

Zapraszam do zapoznania się oferta edukacyjną Zespołu na rok szkolny 2016/2017.

II NABÓR DO KLAS LO I TECHNIKUM

Informujemy, że posiadamy wolne miejsca w klasach pierwszych technikum i liceum o profilu:

- matematyczno-fizycznym (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski)

- europejskim (przedmioty rozszerzone: WOS, geografia, język angielski)

- przyrodniczym (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski)

- technik hotelarstwa

- technik architektury krajobrazu

Kandydatów zapraszamy do składania podań i kopii dokumentów w dniach 8, 9 i 10 lipca 2014.

Lista kandydatów zakwalifikowanych w wyniku II naboru zostanie ogłoszona 10 lipca. Oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty należy dostarczyć w dniu 10 lub 11 lipca.

Z A P R A S Z A M Y

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH

Szanowni Kandydaci do szkół wchodzących w skład PZS w Obornikach Śląskich,

Zapraszam do zapoznania się oferta edukacyjną Zespołu na rok szkolny 2014/2015 oraz z najważniejszymi terminami dotyczącymi rekrutacją do szkół.

Sławomir Szypulski

dyrektor PZS w Obornikach Śl.