Polish English German Spanish


Program nauczania Technik Architektury Krajobrazu 2017/2018

W roku 2012/2013 realizowane są następujące programy nauczania w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu:

1) dla klas II TA, III TA i IV TA (stary) program nauczania:

nr programu: 321 [07] /T, TU, SP/MEN/2007.02.08 ; tytuł programu: Program nauczania Technik Architektury Krajobrazu 321[07] ;autorzy: Z. Guzikowski, G. Janus, W. Popławski.

Przedmioty zawodowe:

1. Ochrona i kształtowanie krajobrazu
2. Rośliny ozdobne
3. Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
4. Podstawy projektowania architektury krajobrazu
5. Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów
6. Prowadzenie działalności gospodarczej
7. Zajęcia praktyczne .

2) Dla klasy I obowiązuje nowy program nauczania (wersja robocza, przed recenzją- w praktyce stanowi on przekomponowanie starego programu a zmiany dotyczą głównie podziału na dwie kwalifikacje oraz zmiany nazw i zawartości treści nauczania poszczególnych przedmiotów w zakresie powtarzającym zakres z poprzedniego programu):

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202
wersja przed recenzją (wersja robocza) 08.05.2012

dostępny na stronie:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/ technik_architektury_krajobrazu_314202_program_P_2012-05-08.pdf

Przedmioty zawodowe:

1. Podstawy architektury krajobrazu 30 godzin
2. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu 360 godzin
3. Obiekty małej architektury krajobrazu 270 godzin
4. Działalnośd gospodarcza w architekturze krajobrazu 30 godzin
5. Język obcy w architekturze krajobrazu 30 godzin
6. Przepisy ruchu drogowego kategorii T 30 godzin
7. Projekty obiektów architektury krajobrazu 285 godzin
8. Prace w obiektach architektury krajobrazu 465 godzin
9. Praktyka zawodowa 160 godzin

W załącznikach godzinowy rozkład materiału (tematów) z zakresu poszczególnych przedmiotów.