Polish English German Spanish


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

W r z e s i e ń   2017

L.p.

Z  a  d  a  n  i  e

Te r m i n

Odpowiedzialni/dotyczy

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

4  IX

Nauczyciele i uczniowie

2.

Zebrania z rodzicami kl. G, LO

12  IX

Wychowawcy

3.

Zebrania z rodzicami kl. SB, ZSZ, T

13  IX

Wychowawcy

4.

Zebranie Rady Pedagogicznej.

14  IX

Dyrektor

5.

Festiwal Nauki

22 IX

p. J. Furtak

6.

Wrocławski Salon Maturzystów

21 - 22  IX

p. M. Słobodzian

7.

Wybory samorządu uczniowskiego LO i G

25 IX

p. M. Błażków

8.

Pasowanie na uczniów i otrzęsiny LO i G

29 IX

p. M. Błażków

9.

Zebranie Rady Pedagogicznej.

29 IX

Dyrektor

10.

Składanie deklaracji wyboru przedmiotów maturalnych
- kl. 3LO, 4T

30  IX

Uczniowie 3LO i 4T

11.

Składanie deklaracji wyboru jęz. obcego – kl. 3G

30 IX

Uczniowie 3G

12.

Wymiana polsko - niemiecka

IX

p. D. Pawlaczek
i B. Janiak

P a ź d z i e r n i k   2017

1.

Pasowanie na uczniów i otrzęsiny 1SB i 1T

X

p. M. Król- Mazurkiewicz

2.

Dzień Edukacji Narodowej

13/14  X

SU, uczniowie

3.

Święto Dyni – Ogród Botaniczny

X

p. M. Król- Mazurkiewicz

4.

Noc bibliotek w ramach projektu NPRC

X

p. D. Pawlaczek

5.

Dzień wolny dla uczniów G, LO, SB, ZSZ, T

31 X

Uczniowie

L i s t o p a d   2017

1.

Kulinarny Rajd Mistrzów – Hotel Haston

10 XI

p. J. Iskra, p. A. Osipiak

2.

Święto Niepodległości

XI

Do uzgodnienia

3.

Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej

8 XI

Dyrektor

4.

Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej

17 XI

Dyrektor

5.

Zebrania i konsultacje dla rodziców - kl. G, LO

20  XI

Wszyscy nauczyciele

6.

Zebrania i konsultacje dla rodziców - kl. SB, ZSZ, T

21  XI

Wszyscy nauczyciele

7.

Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej

22 XI

Dyrektor

8.

Próbny egzamin zawodowy ogólnopolski

po 15 XI

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

9.

Próbna matura - kl. 3LO, 4T

21-24  XI

Do uzgodnienia

G r u d z i e ń   2017

1.

Mikołajki klasowe

6  XII

Wychowawcy

2.

Zebrania i konsultacje dla rodziców kl. G, LO

12 XII

ODWOŁANE

3.

Zebrania i konsultacje dla rodziców SB, ZSZ, T

13 XII

ODWOŁANE

4.

Wigilie klasowe

21  XII

Wychowawcy

5.

„Jasełka”

21  XII

Ks. J. Lazarek

6.

Dzień wolny dla G, LO, SB, ZSZ, T

22  XII

Uczniowie

7.

Zimowa przerwa świąteczna

23–31  XII

Uczniowie i nauczyciele

S t y c z e ń   2018

1.

Studniówka

5 I

Rodzice i uczniowie klas maturalnych

2.

Wystawienie ocen śródrocznych

8  I

Wszyscy nauczyciele

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja G, LO, SB, ZSZ, T

9  I

Dyrektor

4.

Zebrania i konsultacje dla rodziców - kl. G, LO

10  I

Wychowawcy

5.

Zebrania i konsultacje dla rodziców- kl.  SB, ZSZ, T

11  I

Wychowawcy

6.

Koniec pierwszego semestru

14  I

 

7.

Ferie zimowe

15 - 28  I

Uczniowie i nauczyciele

8.

Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie I półrocza

30  I

Dyrektor

9.

Open Day w Hotelach Orbis

I  / II

p. J. Iskra, p. A. Osipiak

L u t y   2018

1.

Ostateczna deklaracja wyboru przedmiotów maturalnych

7  II

Kl. 3LO i 4T

2.

Próbny egzamin gimnazjalny

II

Do uzgodnienia

M a r z e c   2018

1.

Zebrania i konsultacje dla rodziców - kl. G, LO

27  III

Wychowawcy, nauczyciele

2.

Zebrania i konsultacje dla rodziców - SB, ZSZ, T

28 III

Wychowawcy, nauczyciele

3.

Szkolenie zespołów nadzorujących egzamin gimnazjalny

III

Dyrektor

4.

Misterium Męki Pańskiej

28 III

Ks. S. Mucha

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 III - 3 IV

Uczniowie i nauczyciele

6.

Próbny egzamin zawodowy ogólnopolski

III

Do uzgodnienia

K w i e c i e ń   2018

Wystawienie ocen przewidywanych w kl. 3LO, 4T

6 IV

Nauczyciele uczący

w kl. 3LO, 4T

Egzamin gimnazjalny

18 - 20 IV

Dyrektor, Zespoły Nadzorujące

Próbny egzamin dla kl. 2G

18 – 19 IV

Zespół Nadzorujący

Dzień wolny dla klas 2G i LO

20  IV

Uczniowie 2G, LO

Wystawienie ocen w kl. 3LO i 4T

24  IV

Nauczyciele uczący w kl. 3LO, 4T

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja kl. 3LO  i 4T

25 IV

Dyrektor

Zakończenie zajęć w kl. 3LO, 4T i ich pożegnanie

27 IV

SU

Święto Konstytucji 3 Maja

27 IV/ 3 V

Do uzgodnienia

Szkolenie zespołów nadzorujących egzamin maturalny

IV

Dyrektor

M a j   2018

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej  - dzień wolny dla klas G, LO, SB, ZSZ, T

2  V

Uczniowie

Dzień wolny dla klas G, LO, T

4 V

Uczniowie

Egzamin maturalny

4 – 26 V

Dyrektor, Zespoły Nadzorujące, Komisje Egzaminacyjne

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla G, LO, SB, ZSZ, T

8  V

Uczniowie

Wystawienie ocen przewidywanych

28 V

Wszyscy nauczyciele

Zebrania i konsultacje dla rodziców - kl. G, LO

29 V

Wychowawcy, nauczyciele

Zebrania i konsultacje dla rodziców - SB, ZSZ, T

30 V

Wychowawcy, nauczyciele

Prezentacja projektów gimnazjalnych

V

Uczniowie i nauczyciele odpowiedzialni za projekty

C z e r w i e c/ L i p i e c   2018

Dzień wolny dla G, LO, SB, ZSZ, T

1 VI

Uczniowie

Bal kl. 3G

VI

Rodzice i uczniowie kl. 3G

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

15  VI

 

Wystawienie ocen – G, LO, SB, ZSZ, T

15  VI

Wszyscy nauczyciele

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas G, LO, SB, ZSZ, T

19  VI

Dyrektor

Egzamin zawodowy

19, 26 VI

Dyrektor, Zespoły Nadzorujące

Dzień wolny dla klas G, LO, SB, ZSZ, T

21  VI

Uczniowie

ZAKOŃCZENIE   ROKU   SZKOLNEGO

22  VI

Nauczyciele i uczniowie

Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego

26  VI

Dyrektor

Wręczenie świadectw dojrzałości

3  VII

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (20170901 EG EM Harmonogram egzaminów w 2018 r..pdf)20170901 EG EM Harmonogram egzaminów w 2018 r..pdf588 Kb