foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Serdecznie witamy na stronie Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich. Z Nami wygracie swoją przyszłość!

Powiatowy Zespół Szkół

im. Władysława Reymonta


Notice: Undefined offset: 1 in /home/pzsoborniki/domains/pzs-obornikislaskie.pl/public_html/templates/dd_myschool_54/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/pzsoborniki/domains/pzs-obornikislaskie.pl/public_html/templates/dd_myschool_54/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Rok szkolny 2012/2013

 

ZAPRASZAM na FORUM AKCJI "Stań Po Zielonej Stronie Mocy" - od 2.04.2013 są tam pytania na plusa z ochrony środowiska

WĄTEK: Naukowe zaplecze, chętnie pomogę

TEMAT: PYTANIA DO UCZNIÓW 

*******

ETAPY PROJEKTU:

I etap – przygotowanie projektu (grudzień 2012r. / styczeń 2013r.) 

Każdy uczeń wybiera temat do opracowania. Zbiera materiały, korzysta z książek, czasopism i zasobów internetu. Sporządza bibliografię.

II etap – selekcja informacji (luty 2013r.)

Każdy uczeń dokonuje selekcji zebranych materiałów. Wykonuje np. plakaty, folie, makiety, prezentację multimedialną, zdjęcia, nakręca filmy, planuje proste doświadczenia, tworzy ulotki, gazetkę, itp.

III etap – przygotowanie streszczenia (luty 2013r.)

Każdy uczeń pisze streszczenie swojego tematu. Będzie to notatka do zeszytu dla innych uczniów, którzy opracowują pozostałe tematy.

IV etap – prezentacja na lekcji (marzec 2013r.)

Każdy uczeń ma 10 – 15 minut na zaprezentowanie tematu. Korzysta z przygotowanych przez siebie pomocy dydaktycznych (plakatów czy folii). Na jednej lekcji prezentowane są 3 – 4 tematy. 

MOŻNA WYKORZYSTAĆ NA LEKCJI GOTOWE FILMY 1-3 minutowe: http://www.slampoland.pl/akcja?id=31

V etap – Konkurs na najlepszą prezentację (kwiecień 2013r.)

Najlepsi w nagrodę otrzymują ocenę celujący z biologii, dyplom i nagrodę niespodziankę.

LISTA NAJLEPSZYCH z ocenami celującymi - NAGRODA to zwolnienie z pisania sprawdzianu:

KLASA 3C: Katarzyna Chmura, Patrycja Chorążyczewska, Klaudia Król, Wiktor Ortaszewski, Miłosz Petryków, Tomasz Półbrat, Magdalena. Szemiel, Mariusz Zamolski

KLASA 2A: Martyna Chmielewska, Agnieszka Czapor, Angelika Dobrowolska, Joanna Krzyżak, Aleksandra Mietełka, Sandra Szczech, Ewelina Żuchora 

KLASA 2B: Agata Adamowska, Iwona Białecka, Klaudia Grucela, Wojciech Issel, Radosław Kordylewicz, Urszula Maziarz, Aleksandra Niemczura, Maciej Szemiel, Monika Turek, Aleksandra Więckowska

KLASA 2TA/TH: Anna Freus

KLASA 3TA/TH: Jolanta Sawczak, Wioleta Stachowicz

*********************************************************************************************

KRYTERIA OCENY PROJEKTU:

Sposób prezentacji:

a)    Wyłącznie czytanie tekstu z kartek lub ze slajdów, lub brak płynności czytania, lub za długo/ za krótko – 0 pkt.

b)    Wyłącznie czytanie tekstu z kartek lub ze slajdów, ale płynność czytania lub częściowe czytanie tekstu, a częściowe mówienie, ale brak płynności – 5 pkt.

c)    Wyłącznie mówienie tekstu, ale brak płynności – 10 pkt.

d)    Czasem czytanie tekstu, ale w większości mówienie, w całości płynnie – 15 pkt.

e)    Wyłącznie mówienie tekstu, płynnie – 20 pkt.

Ilustrowanie prezentacji:

a)    Brak plakatu, folii lub prezentacji POWER POINT – 0 pkt.

b)    Wykonanie plakatu, folii lub prezentacji POWER POINT, ale nie zawsze czytelnie (np. za małe litery, za dużo tekstu, ciemne litery na ciemnym tle, lub niestarannie) lub kilka plakatów, ale nieczytelnych – 5 pkt.

c)    Wykonanie plakatu, folii lub prezentacji POWER POINT, czytelnie (np. duże litery, ciemne litery na jasnym tle, lub odwrotnie, ale za dużo tekstu)– 10 pkt.

d)    Wykonanie plakatu, folii lub prezentacji POWER POINT, czytelnie (np. duże litery, nie za dużo tekstu, ciemne litery na jasnym tle, lub odwrotnie itp.)– 15 pkt.

e)    Wykonanie kilku plakatów, folii, prezentacji POWER POINT, wszystkie czytelne, nie za dużo tekstu – 20 pkt.

Zachowanie prezentera:

a)    Prezenter siedzi, nie pokazuje obrazów na plakatach, foliach i slajdach – 0 pkt.

b)    Prezenter stoi przy plakatach, foliach, slajdach, ale nie pokazuje na nich obrazów – 5 pkt.

c)    Prezenter stoi przy plakatach, foliach, slajdach i pokazuje na nich obrazy słuchaczom – 10 pkt.

Premia: efekty dźwiękowe, muzyka, film, odgłosy, ruch, doświadczenia, komunikatywność – 5 lub 10 pkt.

OCENA PROJEKTU:

Liczba punktów

Ocena

  0 –   5 pkt.

niedostateczny

  6 – 10 pkt.

dopuszczający

11 – 20 pkt.

dostateczny

21 – 35 pkt.

dobry

36 – 45 pkt.

bardzo dobry

46 – 60 pkt.

celujący

*********************************************************************************************

Wykaz tematów lekcji z ochrony środowiska prowadzonych przez uczniów

KLASA 2A, 2B, 2TA, 2TH, 3C, 3TA, 3TH

Lp.

Imię i nazwisko

Temat referatu

Data

1.

Martyna Barańska 2A

Sławomir Draczkowski 2B

Alicja Nidźwiedź 3C

Marcin Groń 2TA 

Dominika Cieślik 3TA 

Dlaczego nasze drzewa umierają – przyczyny i skutki.

25.03.2013

03.04.2013

22.03.2013 

26.03.2013 

12.03.2013 

2.

Edyta Faltyn 2A 

Tomasz Szlęk 2B

Adrianna Faryś 3C

Klaudia Będkowska 2TA

Natalia Głowiak 3TH 

Las to dom różnych organizmów.

05.04.2013 

03.04.2013

21.03.2013 

09.04.2013

12.03.2013 

3.

Krystian Samulski 2A

Konrad Lisowski 2B

Alexandra Fiore 3C

Aleksandra Kłos 2TH

Arleta Brożyna 3TH

Zanieczyszczenia i ochrona wód. Eutrofizacja. Klasy czystości wód.

08.04.2013 

10.04.2013 

25.03.2013

26.03.2013

26.03.2013

4.

Michał Mazurek 2A

Wojciech Mielczarek 2B

Tomasz Flasza 2TA

Klaudia Król 3C 

Klaudia Cizio 3TA

Zanieczyszczenia i ochrona gleby. Rekultywacja. Melioracja.

05.04.2013 

10.04.2013 

26.03.2013 

18.03.2013 

26.03.2013 

5.

Aleksandra Pluta 2A

Aleksandra Niemczura 2B

Joanna Groszek 3C

Marlena Korzeniowska 2TA

Wioleta Stachowicz 3TH

Zanieczyszczenia i ochrona powietrza. Kwaśne deszcze. Smog.

05.04.2013

10.04.2013

25.03.2013 

26.03.2013 

19.03.2013 

6.

Ryszaed Rogala 2A

Adrian Czerwiński 2B

Patrycja Chorążyczewska 3C

Anna Freus 2TA

Aneta Małaniuk 3TH

Recycling, segregacja odpadów.

08.04.2013 

27.03.2013

21.03.2013 

26.03.2013

26.03.2013 

7.

Karol Śremba 2A

Adam Ksiązek 2B

Magdalena Szemiel 3C

Marcin Kostrz 2TA

Martyna Jewiarz 3TA

Gazy cieplarniane i zmiany klimatyczne Ziemi.

08.04.2013 

03.04.2013

22.03.2013 

26.03.2013 

26.03.2013 

8.

Karol Żuk 2A

Krzysztof Gałuszka 2B

Katarzyna Chmura 3C 

Dajana Franka 3TH

Pomniki przyrody i użytki ekologiczne w Polsce. Introdukcja i reintrodukcja.

22.04.2013 

10.04.2013 

27.03.2013

23.04.2013

9.

Martyna Chmielewska

i Aleksandra Mietełka 2A

Jagoda Szumiło 2B

Klaudia Kowalska 2TA

Angelika Ziętek i Angelika

Wasiluk 3C  

Maksym Garncarz

i Dawid Molski 3TH

Parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody w Polsce.

12.04.2013 

 

10.04.2013 

 09.04.2013

03.04.2013

 

23.04.2013

10.

Joanna Krzyżak 2A

Aleksandra Więckowska

2B

Aleksandra Górna 2TH

Anna Bialik 3C

Karolina Turlej 3TH

Ozonosfera i dziura ozonowa.

08.04.2013 

 

27.03.2013

09.04.2013 

03.04.2013 

27.03.2013

11.

Paulina Chabińska 2A

Marcin Popławski 3C

Paweł Litwinowicz i Marek Janyst 3TA 

Krajobrazy przyrodnicze i kulturowe. Rolnictwo tradycyjne i ekologiczne.

 08.04.2013

08.04.2013

09.04.2013

12.

Bogusława Moskal

i Patrycja Fita 2A

Klaudia Grucela

Wojciech Issel 2B

Igor Parus i Bartosz

Macikowski 3C

Jarosław Wąsik 2TH

Katarzyna Kusztelak 3TH

Parki Narodowe w Polsce.

 12.04.2013

 

12.04.2013

 

03.04.2013

 

16.04.2013

23.04.2013

 

13.

Aldona Pędziwiater

i Agnieszka Czapor 2A

Agata Adamowska

i Urszula Maziarz 2B

Maciej Sabat 3C 

Anna Piasecka 2TA

Mateusz Dębski i Błażej Miernow 3TH

Rośliny objęte w Polsce ochroną gatunkową. Polska Czerwona Księga Roślin,

12.04.2013 

 

12.04.2013

 

04.04.2013 

23.04.2013

23.04.2013

14.

Sandra Szczech i Ewelina

 Żuchora 2A

Iwona Białecka i Maciej

 Szemiel 2B

Karolina Sienkiewicz 2TA

Tomasz Półbrat i Miłosz

 Petryków 3C

Angelika Rzepka i Kinga Saladra 3TH

Zwierzęta objęte w Polsce ochroną gatunkową. Polska Czerwona Księga Zwierząt.

12.04.2013 

 

 12.04.2012

 

23.04.2013 

04.04.2013 

 

23.04.2013

15.

Artur Szymczykowski

i Bartłomiej Dębiec 2A

Bartosz Agatowski 2B

Bartosz Kastelli 3C 

Joanna Fornagiel 2TA

Natalija Leonczuk i Dominika Kowalczyk 3TA

Antropogeniczne zmiany środowiska naturalnego (pozytywne i negatywne).

05.04.2013 

 

03.04.2013

25.03.2013

26.03.2013

26.03.2013

16.

Rafał Syrnik 2A

Radosław Kordylewicz 2B

Dorota Mączka 3C

Małgorzata Partyka 2TH 

Natalia Lizak 3TA

Źródła, wykorzystanie i oszczędzanie energii. Konwencjonalne i alternatywne źródła energii.

08.04.2013 

03.04.2013

21.03.2013 

26.03.2013 

26.03.2013 

17.

Angelika Dobrowolska 2A

Monika Turek 2B

Patrycja Staroń 2TA

Wiktor Ortaszewski 3C 

Nela Ziółek 3TH

Źródła, wykorzystanie i oszczędzanie wody. Badanie jakości wody.

08.04.2013 

10.04.2013 

26.03.2013 

27.03.2013

18.

Adrian Syrnik 2A

Jakub Kosakowski 3C

Kinga Więckowska 2TH

Mateusz Zdunek 3TH

Katastrofy ekologiczne, przyczyny i skutki.

12.04.2013  

21.03.2013 

26.03.2013 

26.03.2013

19.

Justyna Dębowska 2A

Mariusz Zamolski 3C

Bartosz Tomaszewicz 2TH  

Jolanta Sawczak 3TH

Hałas w mieście, przyczyny i skutki.

22.04.2013 

03.04.2013 

16.04.2013

16.04.2013

20.

Maja Ostropolska 2A 

Martyna Morawska

i Katarzyna Wiktor 3C

Dawid Kucharski 2TH

Dawid Kaczmarczyk i Rafał Karcz 3TA

Polskie i międzynarodowe działania na rzecz ochrony środowiska.

22.04.2013 

04.04.2013 

 

16.04.2013

23.04.2013

21.

Aleksandra Wosik 2A

Monika Pawlak 2B

Natalia Żukrowska 3C

Klaudia Antolak 2TA

Dawid Szachniewicz 3TA  

Program NATURA 2000.

22.04.2013

24.04.2013 

04.04.2013 

23.04.2013

23.04.2013

 

2022 Copyright Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich Rights Reserved