W dniach 12-14 listopada br. Wzięliśmy udział w WARSZTATACH ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU W PONADREGIONALNYM ROLNICZYM CENTRUM KONGRESOWYM WROCŁAWSKIEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO i ARBORETUM W PAWŁOWICACH.

W warsztatach brali udział uczniowie z klas II i IV Technikum Architektury Krajobrazu (Aneta Syrnyk, Magdalena Ługowska, Anna Freus, Klaudia Będkowska, Klaudia Kowalska, Klaudia Antolak, Joanna Fornagiel, Karolina Sienkiewicz, Patrycja Staroń, Tomasz Flasza, Marcin Groń i Marcin Kostrz), opiekunem była pani Iwona Drożdż.

W czasie pobytu w Pawłowicach wraz z uczniami architektury krajobrazu z techników w Rakowicach, Miliczu i Bolesławcu zgłębialiśmy tajniki wiedzy z architektury krajobrazu, a pomagali nam w tym wykładowcy z wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Pierwszego dnia odbyły się wykłady tematyczne z zakresu: małej architektury, wody, iluminacji świetlnej, nawierzchni oraz zasad kompozycji. Na koniec dnia pojechaliśmy zwiedzić Ostrów Tumski i Rynek. Drugiego dnia odbyły się warsztaty, w których podzielono nas na grupy 4-osobowe, w których musieliśmy opracować plakaty dotyczące pojęcia Natury. Wieczorem pojechaliśmy do kina. Trzeci dzień pobytu w Pawłowicach rozpoczął się prezentacją wykonanych projektów, następnie odbyło się głosowanie, w którym wyłoniliśmy 3 najlepsze prace. Pierwsze miejsce zajęła grupa, w której składzie był uczeń klasy IITA Marcin Groń, drugie miejsce zajęła grupa z  Magdaleną Ługowską z IVTA a trzecie grupa z Patrycją Staroń z IITA. Laureaci zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. Pobyt w Pawłowicach zakończyliśmy spacerem po arboretum pawłowickim.

oprac: A. Syrnyk, M. Ługowska

opiekun Grupy: Iwona Drożdż