foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Serdecznie witamy na stronie Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich. Z Nami wygracie swoją przyszłość!

Powiatowy Zespół Szkół

im. Władysława Reymonta


Notice: Undefined offset: 1 in /home/pzsoborniki/domains/pzs-obornikislaskie.pl/public_html/templates/dd_myschool_54/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/pzsoborniki/domains/pzs-obornikislaskie.pl/public_html/templates/dd_myschool_54/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Dzień 4 grudnia 2017 roku, czyli dzień  poświęcenia i nadania szkole przy ulicy Parkowej sztandaru był doniosłym wydarzeniem dla młodzieży, rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego i wszystkich pracowników Powiatowego Zespołu Szkół. W tej ważnej uroczystości wzięło  udział wielu znaczących gości: przedstawiciel Kuratorium Oświaty - Pani Maria Leśniak, reprezentanci organu prowadzącego szkołę: Starosta Powiatu Trzebnickiego Pan Waldemar Wysocki, Członek Zarządu Powiatu Trzebnickiego Pan Sławomir Błażewski,  władz samorządowych: Burmistrz Obornik  Śląskich Pan Arkadiusz Poprawa,  dyrektorów okolicznych szkół i placówek oświatowych i kulturalnych, Domu Opieki Społecznej i Domu Dziecka,  Związku Nauczycielstwa Polskiego i Kombatantów, przedstawicieli Rady Rodziców oraz sponsorów.

Uroczysta akademia nadania sztandaru naszej  szkole rozpoczęła się w sali gimnastycznej o godz.11.00.  Samorząd  Uczniowski pod kierunkiem pani K. Król – Mazurkiewicz prowadził  część oficjalną. Ksiądz Proboszcz Artur Kochmański poświęcił  sztandar, a następnie przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli go Dyrektorowi Szkoły. On z kolei przekazał go Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu. Niezwykle podniosłym momentem było złożenie przez przedstawicieli uczniów naszej szkoły ślubowania na sztandar.W dalszej kolejności głos zabrał dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich Pan - Rafał Szkwerko oraz zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach składali głównie gratulacje i podkreślali znaczenie sztandaru - znaku tożsamości szkoły i symbolu idei, którym służy. Pan Starosta Waldemar Wysocki odniósł się do ostatniego sukcesu uczniów Technikum Hotelarskiego, którzy w Kulinarnym Rajdzie Mistrzów zajęli 1 i 3 miejsce i wręczył zwycięzcom oraz nauczycielowi prowadzącemu Pani Joannie Iskrze listy gratulacyjne oraz drobne upominki.


Potem prowadzący zaprosili do wysłuchania części artystycznej, przygotowanej przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem ks. J. Lazarka i D. Pawlaczek. Głównym elementem występu  były profesjonalnie wykonane przez młodzież naszej szkoły  pieśni ludowe. Zostały one  nagrodzone gorącymi brawami i cieszyły się dużym entuzjazmem uczestników uroczystości.

Ostatnim punktem akademii było zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek do gmachu szkoły.

Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając mnóstwo niezapomnianych wrażeń.

2022 Copyright Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich Rights Reserved